KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     

spawanie mig Kielce

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Klauzula Informacyjna dla Kandydatów do pracy

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana REHSIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Smugi 20, 27-532 Wojciechowice.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 7 dni od skończonej rekrutacji, a  w przypadku udzielonej zgody kandydatów na przyszłe rekrutacje – czas przechowywania określono na 2 lata.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 

II. Klauzula Informacyjna dla Pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REHSIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Smugi 20, 27-532 Wojciechowice.
 2. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy 
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz 
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom 
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - Medycyna pracy,
  - Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa), 
  - Zewnętrzna firma BHP (obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy),
  - Firmy ubezpieczeniowe (np. pakiet socjalny, programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe), 
  - Firmy dla których świadczymy usługi.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 


III. Klauzula dla Klientów i Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REHSIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Smugi 20, 27-532 Wojciechowice.
 2. Celem przetwarzania jest  świadczenie usług i rozliczanie usług, wykonywanie umów -art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  min: dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, przyjmowania reklamacji i świadczenia usług
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzne biuro rachunkowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia świadczenia usług Ustawa z dnia 29września 1994r. o rachunkowości. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.